Psykrådet

PSYKRÅDET – de studerendes råd ved psykologisk institut
.. er et forum af studerende på tværs af semestrene, der varetager de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. I Psykrådet bestemmer de studerende gennem deltagelse i Psykrådsmøderne, hvad der er vigtig at arbejde for.

Psykrådets møder
Møderne er åbne for alle psykologistuderende, og alle fremmødte har stemmeret. Møderne afholdes i reglen i mødelokalet, lokale 126, bygning 1322 (samme gang som FAPIA-kontoret), og dato samt dagsorden bliver sendt ud via Psykrådets mailingliste, offentliggjort på FAPIAs hjemmeside og meldt ud over Facebook. Deltagelse i møderne er ikke bindende, så tøv ikke med at bidrage med din mening – Psykrådet er din mulighed for indflydelse!

Psykrådssekretæren
Psykrådssekretæren, som vælges på FAPIAs årlige generalforsamling, er sammen med Psykrådets forretningsudvalg, Det Lille Psykråd, de eneste valgte medlemmer af rådet.
Psykrådssekretæren er ansvarlig for indkaldelse til og for referater af Psykrådsmøderne, for kontakt til relevante interne og eksterne organer og for annoncering af valg til styrende organer samt rettidig indstilling af kandidater.

 

 

 

E-mailfr.pi.au@gmail.com

Fagrådet
FAGRÅDET ved PSYKOLOGISK INSTITUT på ÅRHUS UNIVERSITET!!!
.. er et FORUM AF STUDERENDE på tværs af semestrene, der varetager de studerendes interesser. I FR bestemmer de studerende gennem deltagelse, hvad der er vigtig at arbejde for.
Fagrådsmøder!!!
MØDERNE ER ÅBNE FOR ALLE interesserede og alle fremmødte har en stemme. Møderne vil i reglen blive afholdt den midterste fredag i hver måned kl 14.15 i lokale 344 (ved siden af Fapia). DELTAGELSE ER IKKE BINDENDE, så tøv ikke med at bidrage med din mening. Fagrådet ER DIN MULIGHED FOR INDFLYDELSE!
Fagrådssekretæren!!!
FAGRÅDSSEKRETÆREN er sammen med det Lille Fagråd de eneste permanente medlemmer af rådet og Fagrådssekretæren er ansvarlig for indkaldelse til møderne samt udarbejdelse af referaterne fra disse (samt administrator for denne gruppe).
Kontakt!!!
Fagrådssekretær
Kaare Bro Wellnitz
fagraadet@fapia.