Specialepladser

Hvad er specialekontorer og computerpladser?
Datoer Foråret
Nøgleafleveringsfrist
15-08-09
Ansøgningsfrist
21-01-09
Fordeling opslås
30-01-09
Afhentningsfrist
06-02-09
Datoer Efteråret
Nøgleafleveringsfrist
21-01-09
Ansøgningsfrist
20-08-08
Fordeling opslås
29-08-08
Afhentningsfrist
14-09-08
Et specialekontor er et lokale på Psykologisk Institut, som stilles til rådighed for et antal specialestuderende, med det formål at give disse studerende en fast arbejdsplads i specialeskrivningsprocessen.
En computerplads er en fast plads i et aflukket computerrum (ligger ved siden af det almindelige computerrum) og giver tilsvarende muligheden for en fast arbejdsplads på instituttet. Udover en fast plads med fladsskærm, tildeles der også et skab til bøger osv. Rummet bruges dog engang imellem som undervisningslokale, fx i forskningsmetode. Dette annonceres på indgangsdøren.
Specialekontorerne og computerpladserne fordeles af fagrådssekretæren i starten af september og februar og tildeles kun for ét semester ad gangen for at motivere den studerende til at blive færdig indenfor den normerede tidsramme. Du bør kun søge om et specialekontor, hvis du påregner at benytte det regelmæssigt, da der er en begrænset mængde specialekontorer til rådighed og mange ivrige ansøgere.
Der er på nuværende tidspunkt 23 specialekontorer, der fordeles efter denne prioritering:
1. Specialestuderende der har søgt specialeplads året før, og som ikke fik tildelt specialeplads.
2. Specialestuderende der har søgt specialeplads, og som ikke tidligere har haft en specialeplads.
3. Specialestuderende der har haft computerplads året før, men nu har søgt kontor.
4. Specialestuderende der har søgt specialeplads, og som tidligere har haft en specialeplads.
Endvidere er der 20 faste computerpladser, der fordeles efter denne prioritering:
1. Specialestuderende der kun har søgt computerplads.
2. Specialestuderende der har søgt specialeplads, men ikke har fået tildelt et kontor.
3. Løbende tildeling af evt. resterende pladser.
Da det er umuligt for fagrådssekretæren at vurdere hvem der har mest brug for specialekontoret foregår fordelingen via lodtrækning.
Hvordan får jeg et specialekontor eller en computerplads?
Hvis du ønsker at ansøge om et specialekontor eller en computerplads i indeværende ansøgningsperiode skal du udfylde en specialekontoransøgning eller en computerpladsansøgning(findes foran studieadministrationen i papirform, på fapia kontoret eller herunder som fil).
Du må højst mangle 0,25 årsværk ud over specialet og du skal have en specialevejleder. Du skal derfor vedhæfte dokumentation i form af eksamensudskrift fra registraturen (kan udskrives fra selvbetjeningen på www.au.dk) eller kopi af indgået specialekontrakt (findes foran studieadministrationen), samt angive din specialevejleder på ansøgningen. Uden gyldig dokumentation kasseres din ansøgning.
Hvis oplysningerne fra registraturen ikke opdateres før ansøgningsfristen, skal du aflevere ansøgningen normalt, og derefter aflevere eksamensudskriften hurtigst muligt; ansøgningen optages da på lige fod med rettidige ansøgninger, hvis den modtages før fagrådssekretæren har foretaget fordelingen.
På skemaet findes et felt til kommentarer. Dette er beregnet til at angive at man fx gerne vil sidde ved siden af den man skriver speciale sammen med (som der så vidt muligt vil blive taget hensyn til). Det er vigtigt at understrege at fordelingen ikke kan påvirkes ved at beskrive særlige omstændigheder i dette felt! Pladserne fordeles udelukkende efter de ovenstående kriterier.
Har du tidligere ansøgt om specialeplads uden at få, bedes du venligst angive det i samme felt. Skriv også hvornår du ansøgte.
Skemaet med vedhæftet dokumentation skal afleveres i FR/FAPIAs dueslag eller på FAPIA-kontoret inden kl. 12 på datoen for næste ansøgningsfrist (se ovenfor). Fordelingen af specialepladser, computerpladser og læsesalsskabe slås op sidst i august og i starten af februar (se ovenfor) på opslagstavlen uden for FAPIA/FR kontoret samt på FAPIAs hjemmeside www.fapia.dk. Nøglen til specialepladser skal afhentes senest en uge efter fordelingen slås op ellers mister du retten til kontoret, som så i stedet fordeles til ansøgere på ventelisten. Depositum på kr. 300,- skal betales i receptionen, hvorefter du ved forevisning af ID og kvittering kan afhente nøglen hos institutsekretær Gitte Arildsen på administrationsgangen.

Ansøgningsskema til specialepladser findes HER


Hvad er en specialeplads?
En specialeplads er et skrivebord i et af Psykologisk Instituts specialepladslokaler, som stilles til rådighed for et antal specialestuderende med det formål at give disse studerende en fast arbejdsplads i specialeskrivningsprocessen. Modsat læsesalen har man således et personligt skrivebord i et lokale med adgangskontrol. Specialepladserne fordeles løbende af FAPIA.

 

Regler for brug af specialeplads:

  1. Du kan kun søge om en specialeplads, hvis det er dit 1. forsøg.
  2. Specialepladsen skal benyttes mindst 3 ud af 5 hverdage om ugen, da der er et begrænset antal specialepladser til rådighed og et stort antal medstuderende, der også er interesserede i en plads.
  3. En specialeplads må kun benyttes af vedkommende, der har underskrevet kontrakten. Overholdes dette ikke, vil pladsen blive inddraget, og hverken den der udlåner, eller den der låner, vil igen kunne komme i betragtning til en specialeplads.
  4. Du er forpligtet til at underrette den specialepladsansvarlige, hvis du afleverer før kontraktens udløb eller ikke længere har brug for pladsen.
  5. Alle kontorer tilgås via. dørkode. Denne er fortrolig, og må ikke udveksles med andre. På denne måde sikrer vi jeres ejendele bedst muligt.

Oplever du nogle praktiske udfordringer med din specialeplads, fx. en sprunget pære, bedes du kontakte universitetsbetjentene. De kan kontaktes på mail betjent1411.bss@au.dk.

 

Fordeling og varighed af specialepladser:
Der er på nuværende tidspunkt 23 specialepladser, der fordeles efter denne prioritering og herefter ud fra først-til-mølle princippet:

Bemærk venligst: Man kan kun ansøge om specialeplads, hvis man har fået tildelt en vejleder.

  1. Studerende, der ønsker en deleplads (dvs. 2 studerende, der deles om én plads og dermed benytter den forskudt).
  2. Studerende, der ønsker at sidde alene.

Det er ikke muligt at få dispensation til en specialeplads grundet dårlig ryg, ordblindhed mv. Specialestuderende, der ønsker at dele en plads, skal ligeledes begge møde op.

Pladserne fordeles hver gang, der er ledige pladser. Da der i perioder er mange, der ansøge om en specialeplads, kan man risikere ikke at få tildelt en plads med det samme, hvorfor man kommer på venteliste. Ventelisten bliver prioriteret efter de ovenfor nævnte kriterier.

Det er et krav, at du underrettet den specialepladsansvarlige, hvis du afleverer før fristen, så pladsen kan gives videre til en medstuderende. Al kontakt foregår på mailen: specialepladsPI@gmail.com

Hvordan får jeg en specialeplads?
Hvis du mener, at du kan overholde de ovenfor nævnte regler for brug af specialeplads, og fortsat ønsker at ansøge om en specialeplads, skal du udfylde specialepladsansøgningen, som findes på www.fapia.dk

Ansøgningsprocessen er delt op i 2 steps, såfremt du møder op på den ekstraordinære åbningsdag (1. åbningsdag).

  1. Ansøgningen skal udfyldes online, mailes til specialepladsPI@gmail.com med emnefeltet ”Ansøgning specialeplads – dit navn”.
  2. Mød op i den ekstraordinære åbningstid. Specialepladserne tildeles efter først-til-mølle, og dit navn vil derfor noteres som det nummer, du har i køen. Der tages ikke imod fysiske ansøgninger, og har du ikke sendt noget online, når pladserne fordeles, så mister du dit nummer i køen.

Hvis du først søger efter denne dato, skal du blot udføre step 1, og sende din ansøgning online.

Ansøgningen kan tidligst afleveres den dag, det annonceres, at der er ekstraordinært åbent for specialepladsansøgere. Ansøgninger afleveret inden ansøgningsdagen behandles ikke, og det samme gør sig gældende for ansøgninger, der ikke er udfyldt korrekt.

Den ekstraordinære åbningsdag varierer fra år til år og vil blive annonceret på FAPIAS facebookside, https://www.facebook.com/fapia/. I foråret 2019 vil datoen være d. 7/1.

Kan jeg forlænge min specialeplads? 

Tidligere har det været sådan, at man har kunnet ansøge om at beholde sin specialeplads, hvis man udskød sin afleveringsfrist. Dette er ikke længere muligt – du kan kun ansøge om og blive tildelt en plads til dit første afleveringsforsøg. Dette er bestemt af instituttet, som FAPIA forvalter pladserne for.

Hvad hvis jeg ikke selv kan møde op i den ekstraordinære åbningstid?

Det er kun muligt at aflevere én ansøgning pr. dag, så hvis du får en medstuderende til at stå i køen for dig, og vedkommende også selv ønsker en specialeplads, så vil din ansøgning ende bagerst i køen for den pågældende dag. Hvis din ven ikke selv afleverer en ansøgning, så tæller din ansøgning som var du der selv.

Du får besked pr. mail, hvis du får tildelt en specialeplads.

Såfremt du bliver tildelt en specialeplads anbefales det, at du melder dig ind i denne gruppe på facebook: https://www.facebook.com/groups/174166162786684/

 

Mvh

/FAPIA – Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus
Cecilie Birch, specialepladsansvarlig