Specialepladser

Hvad er specialekontorer og computerpladser?
Datoer Foråret
Nøgleafleveringsfrist
15-08-09
Ansøgningsfrist
21-01-09
Fordeling opslås
30-01-09
Afhentningsfrist
06-02-09
Datoer Efteråret
Nøgleafleveringsfrist
21-01-09
Ansøgningsfrist
20-08-08
Fordeling opslås
29-08-08
Afhentningsfrist
14-09-08
Et specialekontor er et lokale på Psykologisk Institut, som stilles til rådighed for et antal specialestuderende, med det formål at give disse studerende en fast arbejdsplads i specialeskrivningsprocessen.
En computerplads er en fast plads i et aflukket computerrum (ligger ved siden af det almindelige computerrum) og giver tilsvarende muligheden for en fast arbejdsplads på instituttet. Udover en fast plads med fladsskærm, tildeles der også et skab til bøger osv. Rummet bruges dog engang imellem som undervisningslokale, fx i forskningsmetode. Dette annonceres på indgangsdøren.
Specialekontorerne og computerpladserne fordeles af fagrådssekretæren i starten af september og februar og tildeles kun for ét semester ad gangen for at motivere den studerende til at blive færdig indenfor den normerede tidsramme. Du bør kun søge om et specialekontor, hvis du påregner at benytte det regelmæssigt, da der er en begrænset mængde specialekontorer til rådighed og mange ivrige ansøgere.
Der er på nuværende tidspunkt 23 specialekontorer, der fordeles efter denne prioritering:
1. Specialestuderende der har søgt specialeplads året før, og som ikke fik tildelt specialeplads.
2. Specialestuderende der har søgt specialeplads, og som ikke tidligere har haft en specialeplads.
3. Specialestuderende der har haft computerplads året før, men nu har søgt kontor.
4. Specialestuderende der har søgt specialeplads, og som tidligere har haft en specialeplads.
Endvidere er der 20 faste computerpladser, der fordeles efter denne prioritering:
1. Specialestuderende der kun har søgt computerplads.
2. Specialestuderende der har søgt specialeplads, men ikke har fået tildelt et kontor.
3. Løbende tildeling af evt. resterende pladser.
Da det er umuligt for fagrådssekretæren at vurdere hvem der har mest brug for specialekontoret foregår fordelingen via lodtrækning.
Hvordan får jeg et specialekontor eller en computerplads?
Hvis du ønsker at ansøge om et specialekontor eller en computerplads i indeværende ansøgningsperiode skal du udfylde en specialekontoransøgning eller en computerpladsansøgning(findes foran studieadministrationen i papirform, på fapia kontoret eller herunder som fil).
Du må højst mangle 0,25 årsværk ud over specialet og du skal have en specialevejleder. Du skal derfor vedhæfte dokumentation i form af eksamensudskrift fra registraturen (kan udskrives fra selvbetjeningen på www.au.dk) eller kopi af indgået specialekontrakt (findes foran studieadministrationen), samt angive din specialevejleder på ansøgningen. Uden gyldig dokumentation kasseres din ansøgning.
Hvis oplysningerne fra registraturen ikke opdateres før ansøgningsfristen, skal du aflevere ansøgningen normalt, og derefter aflevere eksamensudskriften hurtigst muligt; ansøgningen optages da på lige fod med rettidige ansøgninger, hvis den modtages før fagrådssekretæren har foretaget fordelingen.
På skemaet findes et felt til kommentarer. Dette er beregnet til at angive at man fx gerne vil sidde ved siden af den man skriver speciale sammen med (som der så vidt muligt vil blive taget hensyn til). Det er vigtigt at understrege at fordelingen ikke kan påvirkes ved at beskrive særlige omstændigheder i dette felt! Pladserne fordeles udelukkende efter de ovenstående kriterier.
Har du tidligere ansøgt om specialeplads uden at få, bedes du venligst angive det i samme felt. Skriv også hvornår du ansøgte.
Skemaet med vedhæftet dokumentation skal afleveres i FR/FAPIAs dueslag eller på FAPIA-kontoret inden kl. 12 på datoen for næste ansøgningsfrist (se ovenfor). Fordelingen af specialepladser, computerpladser og læsesalsskabe slås op sidst i august og i starten af februar (se ovenfor) på opslagstavlen uden for FAPIA/FR kontoret samt på FAPIAs hjemmeside www.fapia.dk. Nøglen til specialepladser skal afhentes senest en uge efter fordelingen slås op ellers mister du retten til kontoret, som så i stedet fordeles til ansøgere på ventelisten. Depositum på kr. 300,- skal betales i receptionen, hvorefter du ved forevisning af ID og kvittering kan afhente nøglen hos institutsekretær Gitte Arildsen på administrationsgangen.

Ansøgningsskema til specialepladser findes her HER
Ventelisten til specialepladser findes HER
Fordelingen af specialepladser findes HER

Hvis ikke du får svar på dine spørgsmål ved at læse ansøgningsskemaet eller informationerne på denne side, er du velkommen til at skrive til specialepladsPI@gmail.com

 

Hvad er en specialeplads?
En specialeplads er et skrivebord i et af de otte specialelokaler på Psykologisk Institut, som stilles til rådighed for et antal specialestuderende med det formål at give disse studerende en fast arbejdsplads i specialeskrivningsprocessen. Lokalerne er indrettet med en række skriveborde, hvoraf man kan få tildelt et fast skrivebord. Modsat læsesalen har man således et personligt skrivebord i et lokale med adgangskontrol. Specialepladserne fordeles løbende af FAPIA. Du bør kun søge om en specialeplads, hvis du påregner at benytte det regelmæssigt, dvs. mindst tre ud af fem hverdage, da der er en begrænset mængde specialepladser til rådighed og mange ivrige ansøgere.

 

Antallet af pladser varierer fra semester til semester, men fordeles efter følgende prioritering:
1. Studerende som søger dele-specialeplads, og som begge har fået tildelt en vejleder.
.Studerende, som har fået tildelt en vejleder.  

Prioriteringen af rækkefølgen er således, at den, der har afleveret ansøgningen først, efter at have fået tildelt en vejleder, står først på ventelisten.

 

Fordeling og varighed af specialepladser
Pladser fordeles hver gang, der er ledige pladser – dog maksimum to gange pr. måned. Da der i perioder er mange ansøgninger til specialepladser, kan man risikere ikke at få tildelt en plads med det samme – man kommer derfor på venteliste. Ventelisten bliver prioriteret efter, hvilke kriterier man opfylder og anciennitet (se ovenstående prioriteringsliste). Opfylder du eksempelvis kategori 2 men ikke kategori 1, da kan du opleve, at du bliver rykket ned på ventelisten, hvis nye ansøgere opfylder kategori 1.

En plads er gyldig indtil specialet er afleveret. Bliver du færdig med dit speciale før tid, eller har du brug for en forlængelse, bedes du sende en mail til specialepladsPI@gmail.com herom, således at pladsen kan genfordeles eller forlænges. Husk at specialepladsansvarlig ikke automatisk får besked, hvis du afleverer dit speciale – skriv derfor venligst også en mail herom.

En specialeplads må kun benyttes af den underskrivende studerende på specialekontrakten. Pladsen må altså ikke udlånes eller videregives under nogen omstændigheder. Observeres dette, vil pladsen blive inddraget, og hverken den der udlåner, eller den der låner, vil igen kunne komme i betragtning til en specialeplads.

En dele-specialeplads er en plads, der deles af to personer. Det er IKKE tilladt at sidde på pladsen samtidigt – dvs. denne mulighed er ikke tænkt for studerende, der skriver speciale sammen. Man skal internt aftale, hvornår pladsen bliver brugt af hver enkelt og eventuelle problemer løses også internt. Her gælder det også, at pladsen mindst skal benyttes tre ud af fem hverdage. Man søger denne plads ved at udfylde ét samlet ansøgningsskema, hvor begges oplysninger skrives på.

 

Hvordan får jeg en specialeplads?
Hvis du ønsker at ansøge om en specialeplads, skal du udfylde en specialepladssansøgning (findes her på hjemmesiden som en fil, der skal printes). Ansøgningen udfyldes og de kriterier man opfylder afkrydses. Ansøgningen kan IKKE sendes via email, men skal afleveres hos FAPIA på kontoret i åbningstiden. Du får besked pr. mail, hvis du får tildelt en specialeplads.

 

Bemærk venligst: Man kan kun ansøge om specialeplads, hvis man har fået tildelt en vejleder.

Hvis du skriver speciale i forårssemesteret, altså bliver tvangstilmeldt specialet d. 1. februar, kan du først søge om pladsen på FAPIA kontoret første åbningsdag i 2017, dvs. tidligst i starten af januar. Ansøgningen er ikke gyldig, hvis der søges før denne dag.

Hvis du skriver speciale i efteråret, kan du først ansøge om pladsen på FAPIA kontoret første åbningsdag i august, dvs. tidligst i starten af august. Ansøgningen er ikke gyldig, hvis der søges før denne dag.

Datoerne og tidsrummet for åbningsdagene meldes ud på vores Facebookside og hjemmeside.