Studienævnet

Studienævnet
Studienævnet på Psykologisk Institut:
http://www.psy.au.dk/uddannelse/studienaevn
Om studienævnets organisering og nuværende medlemmer:
http://www.psy.au.dk/enhed/organi
Referater af møderne kan læses på http://www.psy.au.dk/en/uddannelse/studienaevn/
De studerendes repræsentanter i Studienævnet i 2009 er: (fra venstre)
Caspar Christensen (Næstformand)
Lærke Maria Simonsen Breyen 
Mikkel Albrecht Auning-Hansen 
Tenna Mette Sørensen
Suppleanter
Mia Midtgaard Kolmos
Mette Ørts Bach Thingstrup

Og kan kontaktes på: SN_stu@psy.au.dk

 

 

Hvad laver studienævnet?

Studienævnet har til opgave at sikre tilrettelæggelse, gennemførelse og udvikling af uddannelse og undervisning, herunder:

– At kvalitetssikre og kvalitetsudvikle uddannelse og undervisning og påse opfølgning af uddannelses- og undervisningsevalueringer
– At udarbejde forslag til studieordning og ændringer heri, at godkende plan for tilrettelæggelse af undervisning og af prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen
– At behandle ansøgninger om merit og om dispensationer
– At udtale sig inden for sit område i alle sager af betydning for uddannelse og undervisning og drøfte forhold om uddannelse og undervisning, som rektor eller den, rektor bemyndiger hertil, forelægger.

 

Medlemmer

Studienævnet består af fire lærermedlemmer og fire studerende, som er følgende:

 

Lærermedlemmer:

– Studieleder Helle Spindler (formand)
– Adjunkt Jacob Klitmøller
– Lektor Osman Skjold Kingo
– Ph.d., Adjunkt Maja O’Connor

Suppleant; Lektor Sarah Van Mastrigt

 

Studerende:

– Maria Storgaard (Næstformand)
– Sofie Mundbjerg (Dispensationsudvalget)
– Josephine Olivia Gammelgaard (Meritudvalget)
– Asger Graversen
– Ditte Hyldelund Schmidt (Suppleant)

 

Kontakt

Du kan kontakte studienævnet ved at skrive en mail til følgende adresse: sn@fapia.dk