Bestyrelsen 2019-2020

Formand: Ida Nordkvist Permin

Kasserere: Sofie Breinholt og Anne Otte

Psykrådssekretær: Simone Grønkjær Breer

Menige bestyrelsesmedlemmer:

Sofie Breinholt – Næstformand, Kasserer

Anne Otte – Kasserer

Kristine Kvaalen- Specialepladsansvarlig, PR-ansvarlig

Signe Lehn Brand – IT-ansvarlig, Hans Reitzel-ansvarlig

Line Schmidt Jensen – Kontorist

Marco Fortuna – Kontorist, Kompendieansvarlig, PR-ansvarlig

Mette Wollesen – Kompendieansvarlig

Lisa Kruse – Kompendieansvarlig

Tobias Damm – Egenterapiansvarlig, Kontorist-suppleant

Kaja Leth Sasser – PR-ansvarlig