Forår 2018

Forår 2018

Her kan du finde oplysninger om kompendiesalget for semestret forår 2018.

Pensumservice på Psykologisk Institut
Information fra biblioteket og FAPIA

BSS har besluttet at lave pensumservice for alle institutter. Det betyder at der ikke længere kan optrykkes tidsskriftartikler i kompendier, når vi har online adgang til tidsskriftet og årgangen. I stedet bliver der på fagets side i Blackboard lagt en pensumliste, der indeholder links til artikler samt information om, hvad der er optrykt i FAPIA’s kompendier eller er opstillet på semesterhylde. Kun studerende, der er tilmeldt faget på Blackboard kan se listerne, som bliver uploadet af fagkoordinatorerne løbende. (http://blackboard.au.dk/)

Indholdslisterne til FAPIA’s kompendier for foråret 2018 er nu færdige, og kompendierne sættes til salg på enkeltbillet.dk.