Velkommen

Fremhævet

Hvad er FAPIA?

FAPIA står for Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus. Vi er en forening med det formål at gøre studiet mere behageligt, bedre og federe for de psykologistuderende på Psykologisk Institut. Foreningen består af en bestyrelse, sociale udvalg på studiet samt alle dem, som køber medlemsskab af foreningen.

Hvad gør FAPIA?

FAPIA er en paraplyorganisation, der yder økonomisk støtte til næsten alle udvalg på psykologi. Derudover står FAPIA for produktionen og salget af kompendier og kontorartikler, så din faglige hverdag bliver nemmere. Tillige administrerer foreningen en  egenterapiordning samt en massageordning. Derudover faciliteres kommunikationen af en lang række studierelevante jobs. Og sidst men ikke mindst uddeler foreningen specialepladser.
Ydermere findes Fapia-Fonden, der er DIN mulighed for at søge penge til afholdelse af events, der er til glæde for dine medstuderende. Fondens kapital er på 5.000 kr. pr. år, så hold dig ikke tilbage – send os en ansøgning!

Medlemsskab

Som medlem af FAPIA får du bl.a. rabat på kompendier, kurser, foredrag, fester, egenterapi og massage. Og så er du med til at støtte den sociale trivsel på Psykologi! At foreningen kan yde økonomisk støtte til udvalgene, skyldes de penge, som kommer ind via medlemsskabskontingentet. Du kan vælge mellem følgende medlemskaber:

½ år: 100 kr. (forår 2022)

1 år: 120 kr. (forår 2022 – efterår 2022)

2 år: 220 kr. (forår 2022 – efterår 2023)

4 år: 400 kr. (forår 2022 – efterår 2025)

Medlemsskaberne købes her.

Vil du være med i bestyrelsen?

FAPIA styres af FAPIA-bestyrelsen, som vælges på den årlige generalforsamling. Hvis du overvejer at blive medlem af bestyrelsen, kan du kigge ind på FAPIA-kontoret og høre nærmere om, hvad der ligger i arbejdet. Bestyrelsen mødes typisk én gang i måneden, og hvis du er frisk på at give en hånd med, kan vi garantere at du får et meget bedre indblik i studiemiljøet på Psykologisk Institut.

Generalforsamling 2023

3/3 2023 kl 14:15

Lokale: 024-1327

Så er det tid til FAPIAs årlige generalforsamling! Kom og drik en øl med os inden du fortsætter til fredagsbar, og få indflydelse på FAPIAs retning fremover. Det er også til GF, at vi vælger ny bestyrelse, så hvis du vil være med til at gøre det lækkert at være et udvalg eller studerende på PI, er det nu, du skal slå til!
Forslag til ændring af dagsorden eller vedtægter skal sendes til fapiapsyk@gmail.com senest d 17/2 kl 14.
Dagsorden:
– Valg af dirigent
– Valg af referent
– Godkendelse af endelig dagsorden
– Formandsberetning – året der gik i FAPIA
– Fremlægning af årsregnskab
– Året der gik i Psykrådet
– Fastsættelse af forretningsorden
– Mulige vedtægtsændringer
– Fastsættelse af medlemskontingent
– Ønsker for fremtiden
– Valg til bestyrelsen 2023-202