Specialepladser

Hvad er specialekontorer og computerpladser?
Datoer Foråret
Nøgleafleveringsfrist
15-08-09
Ansøgningsfrist
21-01-09
Fordeling opslås
30-01-09
Afhentningsfrist
06-02-09
Datoer Efteråret
Nøgleafleveringsfrist
21-01-09
Ansøgningsfrist
20-08-08
Fordeling opslås
29-08-08
Afhentningsfrist
14-09-08
Et specialekontor er et lokale på Psykologisk Institut, som stilles til rådighed for et antal specialestuderende, med det formål at give disse studerende en fast arbejdsplads i specialeskrivningsprocessen.
En computerplads er en fast plads i et aflukket computerrum (ligger ved siden af det almindelige computerrum) og giver tilsvarende muligheden for en fast arbejdsplads på instituttet. Udover en fast plads med fladsskærm, tildeles der også et skab til bøger osv. Rummet bruges dog engang imellem som undervisningslokale, fx i forskningsmetode. Dette annonceres på indgangsdøren.
Specialekontorerne og computerpladserne fordeles af fagrådssekretæren i starten af september og februar og tildeles kun for ét semester ad gangen for at motivere den studerende til at blive færdig indenfor den normerede tidsramme. Du bør kun søge om et specialekontor, hvis du påregner at benytte det regelmæssigt, da der er en begrænset mængde specialekontorer til rådighed og mange ivrige ansøgere.
Der er på nuværende tidspunkt 23 specialekontorer, der fordeles efter denne prioritering:
1. Specialestuderende der har søgt specialeplads året før, og som ikke fik tildelt specialeplads.
2. Specialestuderende der har søgt specialeplads, og som ikke tidligere har haft en specialeplads.
3. Specialestuderende der har haft computerplads året før, men nu har søgt kontor.
4. Specialestuderende der har søgt specialeplads, og som tidligere har haft en specialeplads.
Endvidere er der 20 faste computerpladser, der fordeles efter denne prioritering:
1. Specialestuderende der kun har søgt computerplads.
2. Specialestuderende der har søgt specialeplads, men ikke har fået tildelt et kontor.
3. Løbende tildeling af evt. resterende pladser.
Da det er umuligt for fagrådssekretæren at vurdere hvem der har mest brug for specialekontoret foregår fordelingen via lodtrækning.
Hvordan får jeg et specialekontor eller en computerplads?
Hvis du ønsker at ansøge om et specialekontor eller en computerplads i indeværende ansøgningsperiode skal du udfylde en specialekontoransøgning eller en computerpladsansøgning(findes foran studieadministrationen i papirform, på fapia kontoret eller herunder som fil).
Du må højst mangle 0,25 årsværk ud over specialet og du skal have en specialevejleder. Du skal derfor vedhæfte dokumentation i form af eksamensudskrift fra registraturen (kan udskrives fra selvbetjeningen på www.au.dk) eller kopi af indgået specialekontrakt (findes foran studieadministrationen), samt angive din specialevejleder på ansøgningen. Uden gyldig dokumentation kasseres din ansøgning.
Hvis oplysningerne fra registraturen ikke opdateres før ansøgningsfristen, skal du aflevere ansøgningen normalt, og derefter aflevere eksamensudskriften hurtigst muligt; ansøgningen optages da på lige fod med rettidige ansøgninger, hvis den modtages før fagrådssekretæren har foretaget fordelingen.
På skemaet findes et felt til kommentarer. Dette er beregnet til at angive at man fx gerne vil sidde ved siden af den man skriver speciale sammen med (som der så vidt muligt vil blive taget hensyn til). Det er vigtigt at understrege at fordelingen ikke kan påvirkes ved at beskrive særlige omstændigheder i dette felt! Pladserne fordeles udelukkende efter de ovenstående kriterier.
Har du tidligere ansøgt om specialeplads uden at få, bedes du venligst angive det i samme felt. Skriv også hvornår du ansøgte.
Skemaet med vedhæftet dokumentation skal afleveres i FR/FAPIAs dueslag eller på FAPIA-kontoret inden kl. 12 på datoen for næste ansøgningsfrist (se ovenfor). Fordelingen af specialepladser, computerpladser og læsesalsskabe slås op sidst i august og i starten af februar (se ovenfor) på opslagstavlen uden for FAPIA/FR kontoret samt på FAPIAs hjemmeside www.fapia.dk. Nøglen til specialepladser skal afhentes senest en uge efter fordelingen slås op ellers mister du retten til kontoret, som så i stedet fordeles til ansøgere på ventelisten. Depositum på kr. 300,- skal betales i receptionen, hvorefter du ved forevisning af ID og kvittering kan afhente nøglen hos institutsekretær Gitte Arildsen på administrationsgangen.

Ansøgningsskema til specialepladser findes her.

Hvad er en specialeplads?
En specialeplads er et skrivebord i et af Psykologisk Instituts specialepladslokaler, som stilles til rådighed for et antal specialestuderende med det formål at give disse studerende en fast arbejdsplads i specialeskrivningsprocessen. Modsat læsesalen har man således et personligt skrivebord i et lokale med adgangskontrol. Man vil opleve at sidde i samme lokale som andre, og der kan være alt fra blot 1 anden til 19, men typisk vil man sidde med 3-5 andre. Specialepladserne fordeles løbende af FAPIA.

Regler for brug af specialeplads:

  1. Du kan kun søge om en specialeplads, hvis det er dit 1. forsøg.
  2. Specialepladsen skal benyttes mindst 3 ud af 5 hverdage om ugen, da der er et begrænset antal specialepladser til rådighed og et stort antal medstuderende, der også er interesserede i en plads.
  3. En specialeplads må kun benyttes af vedkommende, der har underskrevet kontrakten. Overholdes dette ikke, vil pladsen blive inddraget, og hverken den der udlåner, eller den der låner, vil igen kunne komme i betragtning til en specialeplads.
  4. Du er forpligtet til at underrette den specialepladsansvarlige, hvis du afleverer før kontraktens udløb eller ikke længere har brug for pladsen.
  5. Alle kontorer tilgås via. dørkode eller kortlæser knyttet til dit studiekort. Koden er fortrolig og må ikke udveksles med andre. På denne måde sikrer vi jeres ejendele bedst muligt.

Oplever du nogle praktiske udfordringer med din specialeplads, fx. en sprunget pære, bedes du kontakte universitetsbetjentene. De kan kontaktes på mail betjent1411.bss@au.dk.

Fordeling af specialepladser:
Der er på nuværende tidspunkt ca. 18 faste specialepladser for efterårssemestre og ca. 55 faste specialepladser for forårssemestre, der fordeles efter denne prioritering og herefter ud fra først-til-mølle princippet:

  1. Studerende, der ønsker en deleplads (dvs. 2 studerende, der deles om én plads og dermed benytter den forskudt).
  2. Studerende, der ønsker at sidde alene.

Det er ikke muligt at få dispensation til en specialeplads grundet dårlig ryg, ordblindhed mv.

Pladserne fordeles i første omgang umiddelbart inden semesterstart. For forårssemestret 2023 er fristen for at sende en ansøgning og komme med i “første bølge” af fordeling, d. 21. januar kl. 20:00. Pladserne fordeles i første omgang efter ovenstående prioriteringer. I tilfælde af, at der er flere ansøgninger end pladser, efter delepladser er fordelt, trækkes der lod. Vi forventer ikke, at det bliver nødvendigt, men det kan ske. Ansøger du før fristen, vil du få svar et par dage efter denne dato, om du har fået en plads. Ansøger du efter dette tidspunkt, vil du komme på venteliste og få besked, når en plads åbner sig. På ventelisten fordeles pladser efter først-til-mølle, dvs. ansøgningsdato. Har du været uheldig og ikke fået tildelt plads i “første bølge”, selv om du har søgt før datoen (fx grundet ekstraordinært mange ansøgninger), står du selvfølgelig øverst på ventelisten.

Det er et krav, at du underrettet den specialepladsansvarlige, hvis du afleverer før fristen, så pladsen kan gives videre til en medstuderende. Al kontakt foregår på mailen: specialepladsPI@gmail.com

Hvordan får jeg en specialeplads?
Hvis du mener, at du kan overholde de ovenfor nævnte regler for brug af specialeplads, og fortsat ønsker at ansøge om en specialeplads, skal du udfylde specialepladsansøgningen, som der er linket til i toppen af denne side, og sende den til specialepladsPI@gmail.com.

For at komme med i første omgang af fordeling for forårssemestret 2021, skal du sende ansøgningen INDEN d. 21. januar kl. 20:00. Herefter skal du blot vente, og du vil modtage svar et par dage efter fristen

Bemærk venligst: Man kan kun ansøge om specialeplads, hvis man har fået tildelt en vejleder.

Kan jeg forlænge min specialeplads? 

Tidligere har det været sådan, at man har kunnet ansøge om at beholde sin specialeplads, hvis man udskød sin afleveringsfrist. Dette er ikke længere muligt – du kan kun ansøge om og blive tildelt en plads til dit første afleveringsforsøg. Dette er bestemt af instituttet, som FAPIA forvalter pladserne for.

Hvad hvis jeg skriver speciale sammen med en anden?

Hvis to personer skriver speciale sammen og I derfor ønsker at sidde i lokale sammen, skal I ansøge på samme måde som beskrevet ovenfor. I jeres mails indeholdende udfyldte ansøgninger, skal I derudover skrive navnet på personen, som I ønsker at sidde med.

Man ansøger på lige fod med alle andre og kommer altså ikke foran i køen. Derfor kan vi heller ikke garantere pladser i samme lokale, men vi gør, hvad vi kan for at fordele jer i samme lokale.
Dette tilbud gør sig kun gældende for personer som skriver speciale sammen! Det er således ikke muligt at ansøge om at sidde sammen med venner el.lign.

Vi er to personer der vil dele en plads og benytte den på skift. Hvad gør vi?
Hvis I ønsker at dele en plads som benyttes på skift, har I første prioritet i første-bølge fordelingen. I skal derfor blot udfylde ansøgningsskemaet og indsende det. Husk, at I begge skal sende en ansøgning, hvor I påskriver hinanden som den, I gerne vil dele plads med – det er ikke nok, at blot én af jer gør det! :).

Mvh,
/FAPIA – Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus
Ann Christensen, specialepladsansvarlig