Specialepladser

Hvad er specialekontorer og computerpladser?
Datoer Foråret
Nøgleafleveringsfrist
15-08-09
Ansøgningsfrist
21-01-09
Fordeling opslås
30-01-09
Afhentningsfrist
06-02-09
Datoer Efteråret
Nøgleafleveringsfrist
21-01-09
Ansøgningsfrist
20-08-08
Fordeling opslås
29-08-08
Afhentningsfrist
14-09-08
Et specialekontor er et lokale på Psykologisk Institut, som stilles til rådighed for et antal specialestuderende, med det formål at give disse studerende en fast arbejdsplads i specialeskrivningsprocessen.
En computerplads er en fast plads i et aflukket computerrum (ligger ved siden af det almindelige computerrum) og giver tilsvarende muligheden for en fast arbejdsplads på instituttet. Udover en fast plads med fladsskærm, tildeles der også et skab til bøger osv. Rummet bruges dog engang imellem som undervisningslokale, fx i forskningsmetode. Dette annonceres på indgangsdøren.
Specialekontorerne og computerpladserne fordeles af fagrådssekretæren i starten af september og februar og tildeles kun for ét semester ad gangen for at motivere den studerende til at blive færdig indenfor den normerede tidsramme. Du bør kun søge om et specialekontor, hvis du påregner at benytte det regelmæssigt, da der er en begrænset mængde specialekontorer til rådighed og mange ivrige ansøgere.
Der er på nuværende tidspunkt 23 specialekontorer, der fordeles efter denne prioritering:
1. Specialestuderende der har søgt specialeplads året før, og som ikke fik tildelt specialeplads.
2. Specialestuderende der har søgt specialeplads, og som ikke tidligere har haft en specialeplads.
3. Specialestuderende der har haft computerplads året før, men nu har søgt kontor.
4. Specialestuderende der har søgt specialeplads, og som tidligere har haft en specialeplads.
Endvidere er der 20 faste computerpladser, der fordeles efter denne prioritering:
1. Specialestuderende der kun har søgt computerplads.
2. Specialestuderende der har søgt specialeplads, men ikke har fået tildelt et kontor.
3. Løbende tildeling af evt. resterende pladser.
Da det er umuligt for fagrådssekretæren at vurdere hvem der har mest brug for specialekontoret foregår fordelingen via lodtrækning.
Hvordan får jeg et specialekontor eller en computerplads?
Hvis du ønsker at ansøge om et specialekontor eller en computerplads i indeværende ansøgningsperiode skal du udfylde en specialekontoransøgning eller en computerpladsansøgning(findes foran studieadministrationen i papirform, på fapia kontoret eller herunder som fil).
Du må højst mangle 0,25 årsværk ud over specialet og du skal have en specialevejleder. Du skal derfor vedhæfte dokumentation i form af eksamensudskrift fra registraturen (kan udskrives fra selvbetjeningen på www.au.dk) eller kopi af indgået specialekontrakt (findes foran studieadministrationen), samt angive din specialevejleder på ansøgningen. Uden gyldig dokumentation kasseres din ansøgning.
Hvis oplysningerne fra registraturen ikke opdateres før ansøgningsfristen, skal du aflevere ansøgningen normalt, og derefter aflevere eksamensudskriften hurtigst muligt; ansøgningen optages da på lige fod med rettidige ansøgninger, hvis den modtages før fagrådssekretæren har foretaget fordelingen.
På skemaet findes et felt til kommentarer. Dette er beregnet til at angive at man fx gerne vil sidde ved siden af den man skriver speciale sammen med (som der så vidt muligt vil blive taget hensyn til). Det er vigtigt at understrege at fordelingen ikke kan påvirkes ved at beskrive særlige omstændigheder i dette felt! Pladserne fordeles udelukkende efter de ovenstående kriterier.
Har du tidligere ansøgt om specialeplads uden at få, bedes du venligst angive det i samme felt. Skriv også hvornår du ansøgte.
Skemaet med vedhæftet dokumentation skal afleveres i FR/FAPIAs dueslag eller på FAPIA-kontoret inden kl. 12 på datoen for næste ansøgningsfrist (se ovenfor). Fordelingen af specialepladser, computerpladser og læsesalsskabe slås op sidst i august og i starten af februar (se ovenfor) på opslagstavlen uden for FAPIA/FR kontoret samt på FAPIAs hjemmeside www.fapia.dk. Nøglen til specialepladser skal afhentes senest en uge efter fordelingen slås op ellers mister du retten til kontoret, som så i stedet fordeles til ansøgere på ventelisten. Depositum på kr. 300,- skal betales i receptionen, hvorefter du ved forevisning af ID og kvittering kan afhente nøglen hos institutsekretær Gitte Arildsen på administrationsgangen.

Ansøgningsskema til specialepladser findes her.

Hvad er en specialeplads?
En specialeplads er et skrivebord i et af Psykologisk Instituts specialepladslokaler, som stilles til rådighed for et antal specialestuderende med det formål at give disse studerende en fast arbejdsplads i specialeskrivningsprocessen. Modsat læsesalen har man således et personligt skrivebord i et lokale med adgangskontrol. Man vil opleve at sidde i samme lokale som andre, og der kan være alt fra blot 1 anden til 19, men typisk vil man sidde med 3-5 andre. Specialepladserne fordeles løbende af FAPIA.

Regler for brug af specialeplads:

  1. Du kan kun søge om en specialeplads, hvis det er dit 1. forsøg.
  2. Specialepladsen skal benyttes mindst 3 ud af 5 hverdage om ugen, da der er et begrænset antal specialepladser til rådighed og et stort antal medstuderende, der også er interesserede i en plads.
  3. En specialeplads må kun benyttes af vedkommende, der har underskrevet kontrakten. Overholdes dette ikke, vil pladsen blive inddraget, og hverken den der udlåner, eller den der låner, vil igen kunne komme i betragtning til en specialeplads.
  4. Du er forpligtet til at underrette den specialepladsansvarlige, hvis du afleverer før kontraktens udløb eller ikke længere har brug for pladsen.
  5. Alle kontorer tilgås via. dørkode eller kortlæser knyttet til dit studiekort. Koden er fortrolig og må ikke udveksles med andre. På denne måde sikrer vi jeres ejendele bedst muligt.

Oplever du nogle praktiske udfordringer med din specialeplads, fx. en sprunget pære, bedes du kontakte universitetsbetjentene. De kan kontaktes på mail betjent1411.bss@au.dk.

Fordeling af specialepladser:
Der er på nuværende tidspunkt ca. 17 faste specialepladser for efterårssemestre og ca. 44 faste specialepladser for forårssemestre, der fordeles efter denne prioritering og herefter ud fra først-til-mølle princippet:

  1. Studerende, der ønsker en deleplads (dvs. 2 studerende, der deles om én plads og dermed benytter den forskudt).
  2. Studerende, der ønsker at sidde alene.

Det er ikke muligt at få dispensation til en specialeplads grundet dårlig ryg, ordblindhed mv.

Sådan ansøger du
Du ansøger om en specialeplads ved at sende din ansøgning online til specialepladspi@gmail.com inden den ekstraordinære åbningsdag d. 15. januar 2024 og VIGTIGT!: møder op på FAPIA-kontoret kl 12. Det er din fysiske plads i køen, der afgør din chance for at få tildelt en plads. Specialepladserne vil blive tildelt senest et par dage efter åbningsdagen.

Søger man om en deleplads med en medstuderende, kommer man foran i køen, og skal derfor ikke møde op til den ekstraordinære åbningsdag. Husk, at I begge skal sende en ansøgning inden fristen.

Hvorfor skal man møde op for at bekræfte sin ansøgning?
Der er få specialepladser, og FAPIA prioriterer at fordele dem til studerende, der får dem brugt, således at de kan være til mest muligt gavn. Vi har tidligere erfaring med, at pladser der er fordelt ved tilfældig lodtrækning efter online ansøgning (altså uden et “step 2”), bliver brugt i mindre grad, og derfor skal genfordeles oftere. Da der er en del administrativt arbejde forbundet med at skulle genfordele pladser undervejs, har FAPIA prioriteret en løsning, som i vores erfaring sikrer, at pladserne bruges mest muligt fra start.

Restpladser og venteliste
Efter pladserne er blevet fordelt blandt de studerende, der er mødt op til den ekstraordinære åbningsdag og de, der har søgt om en deleplads, vil eventuelle resterende pladser blive fordelt ved lodtrækning mellem de, der kun har ansøgt via mail. Får man ikke en plads, eller ansøger man efter fristen, vil man komme på venteliste med mulighed for at få tildelt en plads senere på semestret, hvis en plads bliver fri.

Har du fortsat spørgsmål efter at have læst hjemmesiden igennem for info, så bedes al henvendelse vedr. specialepladser rettes til specialepladspi@gmail.com. Vh. Nina, specialepladsansvarlig

Det er et krav, at du underretter den specialepladsansvarlige, hvis du afleverer før fristen, så pladsen kan gives videre til en medstuderende. Al kontakt foregår på mailen: specialepladsPI@gmail.com

Bemærk venligst: Man kan kun ansøge om specialeplads, hvis man har fået tildelt en vejleder.

Kan jeg forlænge min specialeplads?
Det er desværre ikke muligt at forlænge sin specialeplads! Dvs. det kun er muligt at få tildelt og benytte en specialeplads til ét forsøg, uanset hvor mange forsøg man bruger på at skrive sit speciale. FAPIA er kun formidler af specialepladserne, så beslutningen er truffet af instituttet. Har man en anke vedr. dette, er det derfor ikke os, men instituttet, denne skal rettes mod.

Hvad hvis jeg skriver speciale sammen med en anden?
Hvis I skriver sammen to og to, og derfor gerne vil sidde i samme lokale, skal I oplyse dette i den ekstraordinære åbningstid (eller i jeres mail, hvis I er forhindrede i at dukke op). Sørg gerne for at stå sammen i køen, så I begge får plads. Vi lover ikke, at I kan komme til at sidde sammen, men vil forsøge at få det til at gå op, når vi fordeler pladser.

Mvh,
/FAPIA – Foreningen Af Psykologistuderende I Aarhus
Nina Petrea Tybirk, specialepladsansvarlig