Akademisk råd

Om Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:
http://www.samfundsvidenskab.au.dk/akademiskraad
Studenterrepræsentanten for Psykologisk Institut er i 2009 Babak Matthæus Mataee 
Suppleant er Caspar Christensen

Hvad laver Akademisk Råd?

Det Akademiske råd består af dekanen samt 16 medlemmer valgt blandt hovedområdets videnskabelige personale, herunder 2 ansatte ph.d.-studerende, og 5 medlemmer valgt blandt hovedområdets studerende. Desuden deltager 3 observatører, valgt blandt fakultetets teknisk-administrative personale. Akademisk råd vælger en formand blandt de valgte repræsentanter for det videnskabelige personale. Dekanen kan ikke vælges som formand.

Akademisk Råd skal sikre idéudvikling, kvalitet, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål.

Efter universitetsloven skal Akademisk Råd sikre medbestemmelse og medinddragelse om akademiske forhold. Rådet har følgende opgaver:

  • At udtale sig til rektor om den interne fordeling af bevillinger
  • At udtale sig til rektor om centrale strategiske forsknings‐ og uddannelsesområder og planer for videnudveksling
  • At indstille til rektor om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger
  • At tildele ph.d.‐ og doktorgrader
  • Andre opgaver i henhold til universitetets vedtægt

Har du lyst til at blive en del af Akademisk Råd, så søg gennem Psykrådet.

Repræsentant for psykologi:

Caroline Grønkjær Madsen repræsenterer psykologi i Akademisk Råd.