Medlemskab og fordele

Som medlem af FAPIA får du økonomiske fordele ift bl.a.:

  • Adgang til festerne
  • Billetter til Psykologisk Revy
  • Massage
  • Egenterapi (rabat på psykologtimer)
  • Kompendier
  • Kurser og foredrag
  • Andre arrangementer planlagt af og for psykologistuderende

Derudover bidrager dit kontingent til, at de forskellige sociale udvalg på psykologi kan løbe økonomisk rundt; FAPIA administrerer kontingentpengene og fordeler dem til de respektive udvalg. Ved at købe et medlemsskab er du dermed med til at støtte den sociale trivsel på Psykologisk Institut på AU.

Brug dropdown-menuen til at købe medlemsskab eller læse mere. I overmenuen kan du under ‘Udvalg’ læse om udvalgene på psykologi.