Bestyrelsen 2022-2023

Forperson: Freja Spangsberg Lindholdt

Næstformand: Storm Munk-Hind

Kasserere: Ann Christensen & Signe Møller

Psykrådsrepræsentat: Julia Fiskbæk Jacobsen

Bestyrelsen & deres ansvarsområder:

Ann Christensen – Kasserer, IT-ansvarlig, Specialepladsansvarlig, Kontakt til PUG

Freja Spangsberg Lindholdt – Forperson, Fundraising, Kontakt til Kursusgruppen & Fuld Fontex

Julie Fiskbæk Jacobsen – Repræsentant fra Psykrådet, Kontorist, Egenterapi, Kontakt til Smørringsudvalget

Katrine Dahl – Kompendieansvarlig, Kontakt til Dimissoinsudvalget

Kristine Prieme Knudsen – Menigt bestyrelsesmedlem, Kontakt til RUS-sekretærerne

Nanna Stær – Massageansvarlig, Teknik- og Redskabsansvarlig, kontakt til Hyggocampus & Psyklen

Sara Berg – Kompendieansvarlig. Hyggeudvalget, Kontakt til Skitursudvalget

Signe Møller – Kontoransvarlig, 2. kasserer, PR, Kontakt til PIF, studienævnet & SAMF-styregruppen

Storm Munk-Hind – Næstformand, Kontorist, Hyggeudvalget, Kontakt til Psykologisk Studiecafé & Kein Cortex