Bestyrelsen 2024-2025

Forperson: Laura Mailund

Kontoransvarlig: Astrid Knudsen

Kasserere: Sophus Liljegren og Maria Udby

Bestyrelsen & deres ansvarsområder:

Astrid Knudsen – Kontor-ansvarlig, kontakt til PUG, Kein Cortex og RUS-sekretærer

Cecilie Lucia Bak – Egenterapi-ansvarlig, hyggeudvalgsansvarlig

Elisabeth Lyngberg-Larsen – Kompendie-ansvarlig, kontorist, kontakt til Hyggocampus

Emil Ravnborg Nissen – Kompendie-ansvarlig, kontakt til Studienævnet og Fuld Fontex

Freja Kirstine Gram – Massage-ansvarlig, kontorist, kontakt til FAPIAs skitursudvalg

Gabriella Beltrão Sørensen – Specialeplads-ansvarlig, kontakt til Dimissionsudvalget og Psykologisk Studiecafé

Jacob Horsbøl Sørensen – PR-ansvarlig, kontakt til Psyklen

Josefine Puk Lyngholm – IT-ansvarlig, kontorist, kontakt til Psykologisk Revy

Laura Mailund – Forperson, Psykråd-ansvarlig, kontakt til Psykologisk Idrætsforening, Fuld Fontex og SAMF-Styregruppen

Maria Udby – 2. Kasserer, kontakt til Kursusgruppen PI AU

Sophus Liljegren – 1. Kasserer, kontorist, kontakt til Smøringsudvalget