Information og bestilling

Bestilling

Hvis salget af kompendier er startet, kan du bestille dem online ved at klikke her.

Følg dernæst FAPIA på facebook eller instagram (@fapiapsyk) for at få oplyst, hvornår din bestilling er klar til afhentning på FAPIA-kontoret.

Hvad er et kompendium?

Et kompendium er en samling af mange af de tekster og videnskabelige artikler, som ikke kan betale sig at købe i bogform. Hvert semester kopierer FAPIA kompendier til de fleste af fagene på bacheloren og nogle få på kandidaten. Præcis hvilke fag vi kopierer til, og hvilke tekster kompendiet indeholder, vil kunne ses på FAPIA’s facebookside, samt her på hjemmesiden, hvis du benytter dropdownmenuen under ‘Kompendier’. Tidspunktet for offentliggørelse af indhold og fag afhænger af, hvornår forelæserne afleverer pensumlisterne. Hvor stor en del af pensum kompendiet indeholder, afhænger af de enkelte teksters copyright-begrænsninger.

Vær opmærksom på, at vi ikke optrykker tidsskriftartikler i kompendierne, som de studerende har online adgang til. I stedet bliver der på fagets side på Brightspace lagt en pensumliste, der indeholder links til artikler samt information om, hvad der er optrykt i FAPIA’s kompendier eller er opstillet på semesterhylde. Kun studerende, der er tilmeldt faget på Brightspace kan se listerne, som bliver uploadet af fagkoordinatorerne løbende. (http://brightspace.au.dk)