Psykologisk Studiecafé

Psykologisk Studiecafé er et fagligt og socialt udvalg, der afholder dybdegående oplæg i særligt udfordrende og centrale pensumtekster på 1. og 2. semester. Studiecaféerne placerer sig her mellem instruktorundervisningen og forelæsningerne ved at foretage mere dybdegående formidling end til instruktorundervisning, men med friere rammer til diskussion og spørgsmål end til forelæsninger. Oplæggene afholdes af studerende fra 3. semester, som lige har været igennem materialet selv og derfor er i den bedste position til at formidle det på den mest forståelige måde og komme med gode råd til, hvordan man bedst selv forholder sig til teksterne.
Alle er velkomne til studiecaféerne, og der er ingen forudsætninger for at møde op. Det vil dog være en fordel at have læst de pågældende tekster, men det er bestemt ikke noget krav,og studiecaféerne kan også bruges som optakt til selv at læse og fordybe sig i teksterne. Der lægges meget vægt på at gøre studiecaféerne til et miljø, hvor man tør at stille alle former for spørgsmål, og dette er noget, som alle deltagere må hjælpe med at understøtte ved at være åbne og hjælpsomme overfor hinanden.

Medlemmer
Der er optag af medlemmer til studiecaféerne årligt, og det er som udgangspunkt studerende på 3. semester, som kan optages. Som medlem af Psykologisk Studiecafé står man for at planlægge og afholde 4-5 studiecaféer pr. semester i to semestre, hvor man hvert semester vil have hovedansvaret for én af disse. Arbejdet består her i at genlæse teksterne og eventuelt relevant supplerende litteratur, så man kan forberede en overskuelig, vedkommende og dybdegående udlægning af teksternes indhold for de yngre studerende.

Kontakt
Mail: psykologiskstudiecafe@hotmail.com

Hvert år bliver der lavet en facebookgruppe med information om studiecaféerne. Denne bliver lagt op på årgangsgruppen. Man er altid meget velkommen til at henvende sig til os direkte på Facebook, hvor der vil være kortere svartid.