Psykologistuderende Uden Grænser

Som psykologistuderende vil vores fremtidige arbejde være præget af, at vi lever i et globaliseret og multikulturelt samfund. Kultur- og samfundsforståelse vil være vigtigt for at kunne gøre et godt arbejde, såvel i Danmark som internationalt. Et af målene med PUG er derfor at øge denne kompetence blandt psykologistuderende. Et andet mål er at understrege, at psykologisk kundskab giver mulighed for at tage samfundsansvar. Individet er en del af noget større, og det er vigtigt at løfte blikket og se på de gensidige psykologiske påvirkninger mellem individ og samfund.

I PUG ønsker vi at bidrage med to ting til Psykologisk Institut:

  • På den ene side ønsker vi at øge forståelsen for psykologifaget som et unikt rammeværk i arbejdet med samfundsudfordringer og dermed lave en tættere kobling mellem psykologistudiet og verden omkring.
  • På den anden side ønsker vi at skabe et fagligt og socialt fællesskab på studiet, hvor der plads til diskutere, udfordre og udvikle sig selv og sine perspektiver, uden at det skal handle om pensum, eksamener og forberedelse i lange baner.

For at nå disse mål arbejder vi med forskellige arrangementer. Disse dækker f.eks. over temarelaterede foredrag, samtale/debat-cafeer, podcasts og workshops – alle skabt med henblik på at øge de psykologistuderendes kulturelle kompetencer og inddrage psykologien i mødet med samfundsudfordringer.

PUG er en organisation drevet af studerende, som blev grundlagt i Trondheim, Norge i 2015. I Norge har PUG afdelinger i Oslo, Bergen og Tromsø. PUG-Aarhus er den første afdeling i Danmark.

Vi annoncerer løbende vores arrangementer gennem facebooksiden ”Psykologistuderende uden grænser – Aarhus”, så smut endelig ind og giv den et like. Du skal til enhver tid være velkommen til at kontakte os med spørgsmål eller gode ideer via facebooksiden eller på mail: pugaarhus@gmail.com