Om Psykrådet

PSYKRÅDET – DE STUDERENDES RÅD VED PSYKOLOGISK INSTITUT

De studerendes råd ved Psykologisk Institut er et forum af studerende på tværs af semestrene, der varetager de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. I Psykrådet bestemmer de studerende gennem deltagelse i Psykrådsmøderne, hvad der er vigtigt at arbejde for lokalt på psykologi, men også mere generelt på Aarhus Universitet. Du kan finde Psykrådet på deres facebook-side, hvor du også kan følge med i deres arbejde, begivenheder for kommende møder samt referater fra disse møder.

PSYKRÅDETS MØDER

Psykrådsmøderne er forummet, hvor du som studerende kan få information om studielivet på psykologi via repræsentanter fra studiets udvalg, komme i kontakt med Studienævnet, samt involvere dig, hvis du finder studenterpolitik interessant! Møderne er åbne for alle psykologistuderende, og alle fremmødte har tale- og stemmeret. Møderne afholdes ca. 1 gang pr. studiemåned, og foregår som regel i mødelokalet i bygning 1350, lokale 131 (overfor FAPIA-kontoret). Dato samt dagsorden bliver sendt ud via Psykrådets mailingliste, offentliggjort på FAPIAs hjemmeside og meldt ud over Facebook. Deltagelse i møderne er ikke bindende, så tøv ikke med at bidrage med din mening – Psykrådet er din mulighed for indflydelse! Desuden vil der altid være gratis kaffe, te og snacks 🙂 

FORPERSON FOR PSYKRÅDET

Vælges på FAPIAs årlige generalforsamling, og er sammen med Psykrådets forretningsudvalg, Psykrådsbestyrelsen (op til 25 personer inkl. forperson), de eneste valgte medlemmer af rådet. Forpersonen er ansvarlig for indkaldelse til og for referater af Psykrådsmøderne, for kontakt til relevante interne og eksterne organer og for annoncering af valg til styrende organer samt rettidig indstilling af kandidater.

KONTAKT