Vedtægter og forretningsorden

FAPIAs vedtægter 2009

På denne side kan man se FAPIA’s vedtægter for de foregående år samt forretningsordenen for pågældende bestyrelsesår. Vedtægterne kan kun ændres på FAPIA’s generalforsamling, hvor de skal vedtages med flertal ved afstemning. Forretningsordenen kan ændres på FAPIA’s bestyrelsesmøder, hvor de også skal vedtages med flertal ved afstemning.

FAPIAs vedtægter

Vedtægter 2012-2013, Vedtægter 2013-2014, Vedtægter 2014-2015, Vedtægter 2015-2016. Vedtægter 2016-2017, Vedtægter 2017-2018, Vedtægter 2018-2019, Vedtægter 2019-2020, Vedtægter 2020-2021, Vedtægter 2021-2022, Vedtægter-FAPIA-2022-2023 (uændrede fra 2022), Vedtægter 2024-2025

FAPIA-bestyrelsens forretningsorden

Forretningsorden 2018-‘2019, Forretningsorden 2020-2021, Forretningsorden 2021-2022, Forretningsorden FAPIA 2022-2023, Forretningsorden FAPIA 2024-2025