Fuld Fontex

Fuld Fontex

Hvad er Fuld Fontex?
Festudvalget på Psykologisk institut består af cirka 20 kreative, festglade, spontane og initiativrige studerende fra forskellige semestre. Ligesom i de andre udvalg er vores fornemmeste opgave at bidrage til det sociale liv på instituttet og give de studerende mulighed for at feste og hygge sig til fed musik, – endda til billige priser.
Vi arrangerer fire store fester om året; herunder en temafest i februar, en sommerfest i juni, en semesterstartsfest i september og ikke mindst vores store julefest i december. Til alle fester vil der være enten DJ eller stort band. Til to af festerne arrangerer vi også spisning, så opgaverne varierer fra gang til gang. Af opgaver til festerne er blandt andet at bestille band/DJ, sælge billetter, handle ind, pynte op, stå i døren/baren til festen, samt ikke mindst den forpligtende oprydning, når festen er slut.
At være medlem
Det er vigtigt at værne om det sociale liv i festudvalget ved siden af festerne og de mange tilhørende arbejdsopgaver. Derfor har vi også internt i festudvalget forskellige festlige arrangementer, ligesom vi deltager i arrangementer på tværs af udvalgene og har visse traditioner. Så alt i alt består vi af en flok meget socialt engagerede studerende?
Vi optager løbende nye medlemmer, men altid når en ny årgang begynder i september, så vi er sikre på, at der hele tiden er repræsentanter fra de forskellige årgange. Ansøgningsskemaerne finder man på FAPIA-kontoret, og disse lægges i dueslaget under Festudvalget.
Kontakt
Formand: Anne Leicht Bräuner, 24867204 , fuldfontex@fapia.dk

Hvad er Fuld Fontex?

Festudvalget på Psykologisk institut består af cirka 25 kreative, festglade, spontane og initiativrige studerende fra forskellige semestre. Ligesom i de andre udvalg er vores fornemmeste opgave at bidrage til det sociale liv på instituttet og give de studerende mulighed for at feste og hygge sig til fed musik, – endda til billige priser.

Vi arrangerer fire store fester om året; herunder en temafest i februar, en sommerfest i juni, en semesterstartsfest i september og ikke mindst vores store julefest i december. Til alle fester vil der være enten DJ eller stort band. Til to af festerne arrangerer vi også spisning, så opgaverne varierer fra gang til gang. Af opgaver til festerne er blandt andet at bestille band/DJ, sælge billetter, handle ind, pynte op, stå i døren/baren til festen, samt ikke mindst den forpligtende oprydning, når festen er slut.

At være medlem

Det er vigtigt at værne om det sociale liv i festudvalget ved siden af festerne og de mange tilhørende arbejdsopgaver. Derfor har vi også internt i festudvalget forskellige festlige arrangementer, ligesom vi deltager i arrangementer på tværs af udvalgene og har visse traditioner. Så alt i alt består vi af en flok meget socialt engagerede studerende

Vi optager løbende nye medlemmer, men altid når en ny årgang begynder i september, så vi er sikre på, at der hele tiden er repræsentanter fra de forskellige årgange.